Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)

Document information

Title: odůvodnění VZ
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: odůvodnění VZ
Document published on Profile: 24.03.2016 09:20:36

Actual file version

File name: Dokument MS Word Oduvodneni_verejne_zakazky_DNS _AV.docx
Size: 48.01 KB
Actual file version: 24.03.2016 09:20:36
MD5 hash: 04b8afc43983f2202bb6f53f0594e8bb
SHA256 hash: 0794336a83db13adc51029832a048e4d16bc1ae82734316c973ade6007bb4456

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 24.03.2016 09:20:36 odůvodnění VZ odůvodnění VZ other documents - public - Oduvodneni_verejne_z akazky_DNS_AV.docx 48.01 KB