Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na tiskárny, kopírky, multifunkce (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:45
Document published on Profile: 20.05.2016 14:25:44

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_10.pdf
Size: 519.48 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:25:44
MD5 hash: b49d735c4da0a15152a12b65cc915b20
SHA256 hash: 30413609a7559c7237a954b4e0aa6d3168aaae8194915ffd5f13e8f6dae91bd1

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:25:44 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:45 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_10.pdf 519.48 KB