Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na tiskárny, kopírky, multifunkce (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:42
Document published on Profile: 20.05.2016 14:25:43

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_6.pdf
Size: 520.40 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:25:43
MD5 hash: 374aa8025421c95a114760341084d939
SHA256 hash: b749d4e85ba8ab8ad902d796bc53fba05005d28fdc63673c2ed763d3715b2aea

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:25:43 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:42 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_6.pdf 520.40 KB