Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na tiskárny, kopírky, multifunkce (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:41
Document published on Profile: 20.05.2016 14:25:43

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_5.pdf
Size: 519.20 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:25:43
MD5 hash: d24aec8b258c6af357119338d6e6e1e1
SHA256 hash: 5cfb221d41371a7250b4d8b80a3f26c70922ea4ade4ad773de0f2af5f17e4b98

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:25:43 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:41 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_5.pdf 519.20 KB