Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na tiskárny, kopírky, multifunkce (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:39
Document published on Profile: 20.05.2016 14:25:43

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_4.pdf
Size: 521.71 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:25:43
MD5 hash: 8bb95a70202831ef193cdb5258ce4cc4
SHA256 hash: 5980dba0aacc8715a78dbede7b2a4134da98f84f61d1a377c33317735fb63976

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:25:43 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:39 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_4.pdf 521.71 KB