Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na tiskárny, kopírky, multifunkce (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:39
Document published on Profile: 20.05.2016 14:25:42

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_3.pdf
Size: 518.33 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:25:42
MD5 hash: 121cbd58b20e75355a43da817ac9e8a4
SHA256 hash: e3ac1765570a6e86670374373ed6c26b32bb06981d72563290dd615764871a77

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:25:42 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:39 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_3.pdf 518.33 KB