Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na tiskárny, kopírky, multifunkce (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:38
Document published on Profile: 20.05.2016 14:25:40

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_2.pdf
Size: 519.39 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:25:40
MD5 hash: b4204b8a892d3f0df4394a55a6b0fe23
SHA256 hash: 0c58744861903b0ed68169883beb6b7e9d866a9d682f226228b6c80033ff51da

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:25:40 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:38 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_2.pdf 519.39 KB