Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na tiskárny, kopírky, multifunkce (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:37
Document published on Profile: 20.05.2016 14:25:40

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_1.pdf
Size: 518.69 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:25:40
MD5 hash: b5e25d0a2b68af427743f7ecf6d5273c
SHA256 hash: 0fb1af385bdd62a23850872a0426c056212707eb2de8ac150cb03a8c3fcc10ba

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:25:40 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:37 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_1.pdf 518.69 KB