Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:52
Document published on Profile: 20.05.2016 14:24:57

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_9.pdf
Size: 520.77 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:24:57
MD5 hash: a3d9b5b3626583f945bdae4fef7696f3
SHA256 hash: 73768892d0f88f193843cee152c7a726594cdd121192a175b55c9a8ea0061673

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:24:57 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:52 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_9.pdf 520.77 KB