Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:51
Document published on Profile: 20.05.2016 14:24:56

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_8.pdf
Size: 520.32 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:24:56
MD5 hash: 49f875f926ef0c70d9177bb117fd5e70
SHA256 hash: fe649994dd5779c243523bebd80e3c4c99c676db4a53716bfd674b078acae1a3

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:24:56 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:51 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_8.pdf 520.32 KB