Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:51
Document published on Profile: 20.05.2016 14:24:56

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_7.pdf
Size: 521.59 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:24:56
MD5 hash: aebf977ca5ef6cd7e16f9f32b1060ca1
SHA256 hash: 465c3c9991526576d21dba020b45a7ef26f82b3f34bac2ddd4994a25bd826b2d

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:24:56 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:51 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_7.pdf 521.59 KB