Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:50
Document published on Profile: 20.05.2016 14:24:56

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_6.pdf
Size: 519.91 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:24:56
MD5 hash: 9d5dd1361f4bd27889b201e4fc089b4a
SHA256 hash: 0867ee7425a6889cab443be1ecf2c398b87da98c2c946f338780d9a0dc395ddb

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:24:56 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:50 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_6.pdf 519.91 KB