Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:49
Document published on Profile: 20.05.2016 14:24:55

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_5.pdf
Size: 518.52 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:24:55
MD5 hash: 71dc552515a5fd1a6a0e4081814cf3d8
SHA256 hash: 8e75e11701411e3110ef5710d6ffc059414137ce138d93bab46b9ac58c2595d9

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:24:55 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:49 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_5.pdf 518.52 KB