Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:48
Document published on Profile: 20.05.2016 14:24:54

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_4.pdf
Size: 520.37 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:24:54
MD5 hash: ef99f964b3e7d5adb45ba82d4020e6d9
SHA256 hash: f0b042f7c9e17fc47c85a834810a02f6434048e090b3b1ce12c25cd3fab48215

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:24:54 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:48 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_4.pdf 520.37 KB