Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:48
Document published on Profile: 20.05.2016 14:24:54

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_3.pdf
Size: 521.45 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:24:54
MD5 hash: 296d5279c7fe210119615311ee1db60c
SHA256 hash: c48e18f028ab77c942d38a461774bfdfcc8efc9b77613b5ab778fe3cbdce385c

File history

Date Title> Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:24:54 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:48 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_3.pdf 521.45 KB