Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:47
Document published on Profile: 20.05.2016 14:24:54

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_2.pdf
Size: 521.51 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:24:54
MD5 hash: ca22b9da9221ea3c17a02f879ea00bf8
SHA256 hash: 221357e5f0145c683c6da4c8f71148f6fdf69d66a3ed4b941652391e7a37a4da

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:24:54 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:47 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_2.pdf 521.51 KB