Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)

Document information

Title: Protokol o otevírání obálek
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:47
Document published on Profile: 20.05.2016 14:24:53

Actual file version

File name: Dokument PDF 1)_Protokol_OPN_verejny_1.pdf
Size: 522.41 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:24:53
MD5 hash: 9db8a9c7cc0e3a252f4761590e35b045
SHA256 hash: 13f5224d6c487909511f2ae5b62548b9f1d6bbd6178711f84bed0d9492f6a149

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:24:53 Protokol o otevírání obálek Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 03. 2016 10:47 other documents - public - 1)_Protokol_OPN_vere jny_1.pdf 522.41 KB