Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)

Document information

Title: Odůvodnění veřejné zakázky
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 01. 02. 2016 13:21
Document published on Profile: 20.05.2016 14:24:53

Actual file version

File name: Dokument MS Word Oduvodneni_verejne_zakazky_DNS _AV.docx
Size: 48.05 KB
Actual file version: 20.05.2016 14:24:53
MD5 hash: 469f4e68a7935e210327c77ade59df38
SHA256 hash: 9fe1c899cca5957c3394e27c65b557a1709da1aecfd4f4eb5fde007e0c37dcf3

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.05.2016 14:24:53 Odůvodnění veřejné zakázky Na předchozím Profilu uveřejněno 01. 02. 2016 13:21 other documents - public - Oduvodneni_verejne_z akazky_DNS_AV.docx 48.05 KB