Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na tiskárny, kopírky, multifunkce (II.)

Document information

Title: Pisemna_zprava_zadavatele_Tiskarny_II_005-_2016
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím profilu uveřejněno od 26.08.2016 12:30:40
Document published on Profile: 23.11.2016 10:44:24

Actual file version

File name: Dokument PDF Pisemna_zprava_zadavatele_Tisk arny_II_005-_2016.pdf
Size: 297.68 KB
Actual file version: 23.11.2016 10:44:24
MD5 hash: 36ca042c3f9731644dc13c34836380b4
SHA256 hash: 6e33881047c2be0a25c0b411d56f3400cba05907dec01518e3d6d2a75694b4fe

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 23.11.2016 10:44:24 Pisemna_zprava_zadav atele_Tiskarny_II_00 5-_2016 Na předchozím profilu uveřejněno od 26.08.2016 12:30:40 other documents - public - Pisemna_zprava_zadav atele_Tiskarny_II_00 5-_2016.pdf 297.68 KB