Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na tiskárny, kopírky, multifunkce (II.)

Document information

Title: Pisemna_zprava_zadavatele_Tiskarny_II_003-_2016
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím profilu uveřejněno od 10.08.2016 11:54:14
Document published on Profile: 23.11.2016 10:43:47

Actual file version

File name: Dokument PDF Pisemna_zprava_zadavatele_Tisk arny_II_003-_2016.pdf
Size: 227.84 KB
Actual file version: 23.11.2016 10:43:47
MD5 hash: bf987310adf7d1ac10ef42f7bf5887fe
SHA256 hash: efe6fe1498c4794e392beea71ad14bca8135f7ba683f501cb9f84a8de0dc5e5c

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 23.11.2016 10:43:47 Pisemna_zprava_zadav atele_Tiskarny_II_00 3-_2016 Na předchozím profilu uveřejněno od 10.08.2016 11:54:14 other documents - public - Pisemna_zprava_zadav atele_Tiskarny_II_00 3-_2016.pdf 227.84 KB