Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na tiskárny, kopírky, multifunkce (II.)

Document information

Title: Pisemna_zprava_zadavatele_Tiskarny_II_001-_2016
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím profilu uveřejněno od 01.06.2016 15:13:34
Document published on Profile: 23.11.2016 10:43:10

Actual file version

File name: Dokument PDF Pisemna_zprava_zadavatele_Tisk arny_II_001-_2016.pdf
Size: 308.58 KB
Actual file version: 23.11.2016 10:43:10
MD5 hash: 7d3ee3cdc3f8d257f06d8f3085b3a82f
SHA256 hash: ec1d552398fddc6a4938608aa3a5de632ade4da287510eddd4d7e3818eabf9d5

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 23.11.2016 10:43:10 Pisemna_zprava_zadav atele_Tiskarny_II_00 1-_2016 Na předchozím profilu uveřejněno od 01.06.2016 15:13:34 other documents - public - Pisemna_zprava_zadav atele_Tiskarny_II_00 1-_2016.pdf 308.58 KB