Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na tiskárny, kopírky, multifunkce (II.)

Document information

Title: Kupni_smlouva_Tiskarny_004_-_2016
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím profilu uveřejněno od 08.08.2016 13:28:03
Document published on Profile: 23.11.2016 10:42:05

Actual file version

File name: Dokument MS Word Kupni_smlouva_Tiskarny_004_-_2 016.docx
Size: 48.96 KB
Actual file version: 23.11.2016 10:42:05
MD5 hash: 181fbc8c2d3c1c08ffb8e27e109b0733
SHA256 hash: dd1e675db8f2b5abc384201e89ffb55e73cadf63ecc616cfdfe6bc4cb36a09bb

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 23.11.2016 10:42:05 Kupni_smlouva_Tiskar ny_004_-_2016 Na předchozím profilu uveřejněno od 08.08.2016 13:28:03 other documents - public - Kupni_smlouva_Tiskar ny_004_-_2016.docx 48.96 KB