Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)

Document information

Title: dodatecne_informace
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím profilu uveřejněno od 24.03.2016 13:47:44
Document published on Profile: 18.11.2016 15:45:47

Actual file version

File name: Dokument MS Word dodatecne_informace.docx
Size: 58.75 KB
Actual file version: 18.11.2016 15:45:47
MD5 hash: 771e0a05964de79235f1b19d8c614bb1
SHA256 hash: 34055a571f7e111d6e31d859f55d021f2ef468af76e9e671a9e22cb84727092c

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 18.11.2016 15:45:47 dodatecne_informace Na předchozím profilu uveřejněno od 24.03.2016 13:49:38 other documents - public - dodatecne_informace. docx 58.75 KB