Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)

Document information

Title: AV_ZD_prilohy
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Na předchozím profilu uveřejněno od 01.02.2016 13:26:16
Document published on Profile: 18.11.2016 15:45:29

Actual file version

File name: Dokument MS Word AV_ZD_prilohy.docx
Size: 57.34 KB
Actual file version: 18.11.2016 15:45:29
MD5 hash: af0a9df33bc1fcd0bb22ea1db2ce481b
SHA256 hash: e367a04a06e14a3336084c5c879b5d1ebc4780c5768caf6b3d2fc62bea487106

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 18.11.2016 15:45:29 AV_ZD_prilohy Na předchozím profilu uveřejněno od 01.02.2016 13:26:16 other documents - public - AV_ZD_prilohy.docx 57.34 KB