Veřejné zakázky na stavební práce

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy rektorátu ZČU Příjem nabídek 13.04.2017 11.05.2017 09:00
ZČU – Přístavba menzy Bory – Univerzitní 12, Plzeň Příjem nabídek 05.04.2017 10.05.2017 09:00
Výměna oken Kollárova 19 Hodnocení 28.02.2017 24.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016