Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup termických analýz pro RICE
nadlimitní Zadáno 27.01.2012 27.03.2012 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka RICE
nadlimitní Zadáno 26.01.2012 29.03.2012 11:00
Výstavba objektu pro projekt RIPO
nadlimitní Zadáno 26.01.2012 13.04.2012 10:00
RIPO - rekonstrukce serverovny vč. záložního zdroje
nadlimitní Zadáno 16.01.2012 23.03.2012 10:00
Výstavba objektu pro projekty NTIS a CTPVV
nadlimitní Zadáno 17.10.2011 30.01.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016