Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mobilní počítačová učebna nové generace
nadlimitní Zadáno 24.08.2012 17.10.2012 10:00
Dodávka komunikační infrastruktury datového centra - RIPO
nadlimitní Zadáno 21.08.2012 16.10.2012 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku kancelářských potřeb
nadlimitní Zadáno 21.08.2012 07.12.2012 10:00
Dodávka přístrojů pro laboratoř elektronických měřících systémů
nadlimitní Zadáno 19.07.2012 12.09.2012 10:00
Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI) vč. zpracování dokumentace pro provádění stavby - dodatečné stavební práce - 2. část
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2012 27.06.2012 11:00
Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI) vč. zpracování dokumentace pro provádění stavby - dodatečné stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2012 30.05.2012 09:00
Kapilární elektroforéza s UV detekcí
nadlimitní Zadáno 30.03.2012 18.07.2012 10:00
Relační databázová služba pro projekt RIPO
nadlimitní Zadáno 30.03.2012 04.06.2012 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku datových projektorů a interaktivních tabulí
nadlimitní Zadáno 30.03.2012 08.06.2012 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky
nadlimitní Zadáno 30.03.2012 16.07.2012 10:00
Dodávka přístroje pro měření kvantové účinnosti absorpce světla v polovodičových materiálech pro projekt CENTEM 5
nadlimitní Zadáno 29.03.2012 12.10.2012 10:00
Širokopásmový dielektrický analyzátor pro RICE
podlimitní Zadáno 29.03.2012 01.06.2012 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku nábytku
podlimitní Zadáno 29.03.2012 30.04.2012 10:00
Výměna oken v r. 2012
podlimitní Zadáno 29.03.2012 11.05.2012 10:00
Výměna střešní krytiny objektu Kollárova 19
podlimitní Zadáno 29.03.2012 27.04.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016