Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PhD Infra KA 07 - 2 - Křídlo - akustický hudební nástroj pro ZČU (2024)
Odesílatel Štěpán Mátl
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.01.2024 14:32:15
Číslo jednací ve SpSl ZCU 001052/2024
ID ve SpSl ZCUZ240063571
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - č. 2

viz přílohy
změna možné délky křídla
prodloužení lhůty pro podání nabídek do 29.1.2024 10:00 hod


Přílohy
- PhD Infra KA 07 - 2 - Křídlo - vysvětlení ZD č. 2 - změna délky křídla_sign RF.pdf (226.81 KB)
- Vyzva_ZD-VZMR_Křídlo ve znění vysvětlení ZD č. 2 k 17.1.2024.pdf (323.51 KB)
- Příloha č. 02 - Smlouva - Křídlo pro ZČU (2024) (AN) ve znění změny ZD č. 2 k 17.1.2024.docx (145.60 KB)