Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PhD Infra KA 07 - 2 - Křídlo - akustický hudební nástroj pro ZČU (2024)
Odesílatel Štěpán Mátl
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2024 20:51:56
Číslo jednací ve SpSl ZCU 000562/2024
ID ve SpSl ZCUZ240063497
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - č. 1

Odpověď na dotazy - viz příloha


Přílohy
- PhD Infra KA 07 - 2 - Křídlo - vysvětlení ZD č. 1 - délka křídla_místo zkoušky_sign RF.pdf (220.08 KB)
- Vyzva_ZD-VZMR_Křídlo ve znění vysvětlení ZD č. 1 k 11.1.2024.pdf (326.07 KB)