Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úklid pro ZČU v Plzni - Veleslavínova 42 (2024 – 2027)
Odesílatel Štěpán Mátl
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.10.2023 14:06:21
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Doplnění ZD - situační plán

V návaznosti na žádost vznesenou na prohlídce místa plnění dne 11.10.2023 uveřejňuje zadavatel situační plánek budovy.


Přílohy
- situační plánek budovy - Veleslavínova 42.pdf (347.17 KB)