Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZČU – Revitalizace části kampusu Západočeské univerzity v Plzni, Borská pole, Univerzitní ul., Plzeň – studie a projektová dokumentace
Odesílatel Lenka Vaculíková
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2022 13:17:22
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážená paní, vážený pane,

jako administrátor veřejné zakázky s názvem „ZČU – Revitalizace části kampusu Západočeské univerzity v Plzni, Borská pole, Univerzitní ul., Plzeň – studie a projektová dokumentace“ Vám v zastoupení zadavatele v příloze posílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 14.11.2022 k zadávacím podmínkám.


S pozdravem

Lenka Vaculíková
Odbor právní
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00


Přílohy
- Vysvětlení_ zadávací_dokumentace č_2-1.pdf (324.69 KB)
- Zadávací dokumentace - aktualizace č. 2.pdf (953.03 KB)
- smlouva revitalizace kampusu 14112022.docx (94.33 KB)