Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZČU – Revitalizace části kampusu Západočeské univerzity v Plzni, Borská pole, Univerzitní ul., Plzeň – studie a projektová dokumentace
Odesílatel Lenka Vaculíková
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2022 15:32:34
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážená paní, vážený pane,

jako administrátor veřejné zakázky s názvem „ZČU – Revitalizace části kampusu Západočeské univerzity v Plzni, Borská pole, Univerzitní ul., Plzeň – studie a projektová dokumentace“ Vám v zastoupení zadavatele v příloze posílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 20.10.2022 k zadávacím podmínkám.


S pozdravem

Lenka Vaculíková
Odbor právní
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (423.97 KB)
- Zadávací dokumentace - aktualizace.pdf (952.47 KB)