Public contract: TDS stavby „ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň“

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 6376
System number: P23V00000586
Date of commence: 26.10.2023
Tender submit to: 03.11.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: TDS stavby „ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň“
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je výkon TDS-technického dozoru stavebníka po dobu výstavby včetně zajištění kolaudačního rozhodnutí. Služba bude realizována v rozsahu, bližší specifikace a požadavků zadavatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, tj. v Zadávací dokumentaci a v jejich přílohách.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR - otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 660 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Západočeská univerzita v Plzni
 • CRN: 49777513
 • Postal address:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Name of the department: OPR

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance