Public contract: Centrální vjezd do areálu ZČU a úprava parkoviště III. a IV „SMART“ – 0.etapa

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 5917
System number: P23V00000127
Date of commence: 03.04.2023
Tender submit to: 18.04.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Centrální vjezd do areálu ZČU a úprava parkoviště III. a IV „SMART“ – 0.etapa
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmetem zakázky jsou stavební úpravy parkoviště a vybudování nového vjezdu situovaného do stávající příjezdové komunikace. Navrhované úpravy zahrnují nový vjezdový a výjezdový dopravní ostrůvek pro osazení závorového a komunikačního systému včetně navazujících úprav vozovky v nezbytném rozsahu, dvě nová komunikační propojení parkovišť č. III a IV a úprava stávajícího vjezdu na výjezd. Součástí navržených úprav jsou pak i zemní práce, definitivní terénní úpravy, ochrana stávajících stromů po dobu realizace a trvalé dopravní značení.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR - otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 2 500 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Plzeň-město

Contracting authority

 • Official name: Západočeská univerzita v Plzni
 • CRN: 49777513
 • Postal address:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Name of the department: OPR

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance