Public contract: Obnova infrastruktury JIS pro ZČU (2022)

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 5593
System number: P22V00000532
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 27.10.2022
Tender submit to: 11.11.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Obnova infrastruktury JIS pro ZČU (2022)
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je průběžná (dle dílčích požadavků zadavatele) realizace úprav či oprav hardwarové instalace (dodávky věcí a jejich instalace) jednotného identifikačního systému provedených zejm. za účelem jeho rozvoje a modernizace.
Na plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena rámcová smlouva s jedním dodavatelem.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: published on profile - small-scale contract
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 900 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Plzeň-město

Contracting authority

 • Official name: Západočeská univerzita v Plzni
 • CRN: 49777513
 • Postal address:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Name of the department: OPR

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Univerzitní 2732/8
30100 Plzeň

Object items

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance