Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PhD Infra KA 06 - 11 Ruční mobilní skener pro vnitřní prostory
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2024 31.05.2024 10:00
Laboratorní oblouková tavící pec (2.vyhlášení)
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2024 28.05.2024 10:00
Vysokoteplotní rotační držák substrátů pro depozici vrstev pro ZČU (PhD_Infra_ZCU_KA_02-06)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2024 31.05.2024 10:00
Analytický skenovací elektronový mikroskop s fokusovaným iontovým svazkem
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2024 10.06.2024 10:00
Rekonstrukce podlah dle BOZP_EK_5.NP + 6.NP, Univerzitní 26, Plzeň
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2024 14.05.2024 10:00
Revitalizace UL 5.N.P. pro FPE (2024)
podlimitní Hodnocení 23.04.2024 20.05.2024 10:00
Revitalizace UX 2.N.P. pro FPE (2024)
podlimitní Hodnocení 23.04.2024 20.05.2024 10:00
Sedláčkova 15 – stavební úpravy, část 1
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2024 16.05.2024 10:00
Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň
podlimitní Hodnocení 19.04.2024 21.05.2024 10:00
Úklid pro ZČU v Plzni - Husova 11 (2024)
nadlimitní Příjem nabídek 19.04.2024 31.05.2024 10:00
Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň – IV. etapa oprava fasády
podlimitní Vyhodnoceno 18.04.2024 07.05.2024 10:00
PRODEJ OBJEKTU TYLOVA 59 V PLZNI (pouze přijímání nabídek, nejedná se o zakázku dle ZZVZ)
nadlimitní Hodnocení 04.04.2024 20.05.2024 10:00
PhD INFRA ZČU KA 05-5 Impulsní magnetizér (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.03.2024 16.04.2024 10:00
Multifunkční rentgenový difraktometr s rotační anodou pro ZČU (2024)
nadlimitní Hodnocení 14.03.2024 03.04.2024 10:00
Femtosekundový laser s opakováním pulzů v ultrarychlých dávkách v řádu GHz / Femtosecond laser with GHz burst
podlimitní Vyhodnoceno 06.03.2024 09.04.2024 10:00
všechny zakázky