Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modulární soustrojí pro výuku elektrických strojů
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2023 15.12.2023 10:00
Praní prádla pro provozy ZČU v Plzni pro rok 2024 a 2025
podlimitní Hodnocení 07.11.2023 27.11.2023 10:00
Úklid pro ZČU v Plzni - Veleslavínova 42 (2024 – 2027)
nadlimitní Hodnocení 25.09.2023 02.11.2023 10:00
Úklid pro ZČU v Plzni - Jungmannova 1 a 3 (2024 – 2027)
nadlimitní Hodnocení 25.09.2023 02.11.2023 10:00
ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň
nadlimitní Vyhodnoceno 13.07.2023 22.09.2023 23:00
Dodávky dílů a setů kompatibilních s komponenty stavebnice Fischertechnik pro ZČU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2023 21.07.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace: Informační systém Fakulty elektrotechnické ZČU
nadlimitní Hodnocení 09.06.2023 21.07.2023 12:00
Zařízení pro testování servopohonů
mimo režim ZZVZ Zadávání 08.09.2022 26.09.2022 10:00
všechny zakázky