Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kollárova 19 – bezbariérový přístup - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 09.10.2023 10:00
Skříňky na JIS karty pro ZČU (2023)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2023 06.10.2023 10:00
Výměna oken sady Pětatřicátníků 16 – knihovna
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2023 13.09.2023 10:00
Dodávka užitkového vozu pro ZČU
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2023 22.09.2023 10:00
Technické plyny pro ZČU (2024-2025)
podlimitní Hodnocení 29.08.2023 21.09.2023 10:00
Gastro zařízení pro novou kavárnu FST
podlimitní Vyhodnoceno 15.08.2023 05.09.2023 10:00
ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň
nadlimitní Hodnocení 13.07.2023 22.09.2023 23:00
Dodávky dílů a setů kompatibilních s komponenty stavebnice Fischertechnik pro ZČU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2023 21.07.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace: Informační systém Fakulty elektrotechnické ZČU
nadlimitní Hodnocení 09.06.2023 21.07.2023 12:00
Zařízení pro testování servopohonů
mimo režim ZZVZ Zadávání 08.09.2022 26.09.2022 10:00
všechny zakázky