Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace: Informační systém Fakulty elektrotechnické ZČU
nadlimitní Příjem nabídek 09.06.2023 21.07.2023 12:00
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU (2023 - 2025)
nadlimitní Příjem nabídek 26.05.2023 26.06.2023 10:00
Podpora pro produkty Oracle pro ZČU (2023) – 2. vyhlášení
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2023 19.06.2023 10:00
Rekonstrukce podlah dle BOZP EK 3.NP + 4.NP a EL 204, Univerzitní 26, Plzeň
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2023 24.05.2023 10:00
Výměna osvětlení_halové laboratoře RTI_Univerzitní 22, Plzeň
podlimitní Vyhodnoceno 09.05.2023 26.05.2023 10:00
Gastrozařízení pro menzu 4 a kavárnu UK
podlimitní Vyhodnoceno 04.05.2023 24.05.2023 10:00
Výměna svítidel UI, Univerzitní 20
podlimitní Vyhodnoceno 26.04.2023 17.05.2023 10:00
Úklid pro ZČU - Univerzitní 28, FDULS (2023-2026)
nadlimitní Vyhodnoceno 21.04.2023 26.05.2023 10:00
Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu pro ZČU (2023 – 2025)
nadlimitní Vyhodnoceno 14.04.2023 17.05.2023 10:00
Pronájem nových multifunkčních tiskových zařízení pro ZČU (2023)
nadlimitní Příjem nabídek 05.04.2023 13.06.2023 10:00
Zařízení pro testování servopohonů
mimo režim ZZVZ Zadávání 08.09.2022 26.09.2022 10:00
všechny zakázky